Nagroda Literacka. Edycja 2003

Książki nominowane

Krzysztof Masłoń („Rzeczpospolita" nr 164 z 16.07.2003)

Kubek czystej wody

Siedem książek - dwa tomy poezji, dwie powieści, zbiór esejów, książka reporterska i praca dokumentacyjno-historyczna - uzyskało nominacje do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Przyznana będzie ona w tym roku po raz drugi.

W ubiegłym roku 7 tys. dolarów i medal z napisem będącym cytatem z autora "Drogi donikąd", a zarazem mottem jego twórczości: "Jedynie prawda jest ciekawa", przypadły Władysławowi i Ewie Siemaszkom za dzieło "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939 - 1945" wydane nakładem oficyny von boroviecky.

W tym roku nominacje otrzymały następujące książki:

"Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach, epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach, 1944 - 45", dwutomowa praca zbiorowa, ze wstępem i w opracowaniu Jana Marka Chodakiewicza, dokumentująca wydarzenia z października 1944 r. w tej miejscowości na Wileńszczyźnie, gdzie oddział Armii Krajowej walczył z sowieckim aparatem terroru.

"Prawdziwa ballada o miłości" Aleksandra Jurewicza (Znak). Powieść - zgodnie z tytułem - opowiada o miłości, a nie o brutalnych stosunkach między ludźmi, a napisana jest takim językiem, że w konfrontacji z większością współczesnej produkcji wydawniczej porównać ją można - za Kazimierzem Orłosiem - do kubka czystej wody.

"Siła odpychania" Cezarego Michalskiego (W.A.B.) to zdaniem Marka Nowakowskiego "próba opisania pokolenia umownie nazwanego pampersami, wykazująca ambicje dokopania się do prawdy o nim".

"Zachód słońca w Milanówku" Jarosława Marka Rymkiewicza (sic!) - "poetyckie klejnoty, jubilerskie cacka z pospolitej mierzwy: glinianek, łopuchów, torów, całego tego pejzażu oglądanego przez poetę na drodze kolejki WKD, jaką podróżuje z Milanówka do Warszawy" (Marek Nowakowski).

"Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie" Joanny Siedleckiej (Prószyński i Ska) - "książka, która - zdaniem Stanisława Michalkiewicza - uniemożliwia zmonopolizowanie okresu powojennego przez jeden tylko typ przeżyć, prezentowanych przez twórców, genialnie nazwanych kiedyś przez Leopolda Tyrmanda, dwusuwowymi. Są to ci, którzy błądzili, a potem przestali błądzić i za jedno, i drugie brali pieniądze. Joanna Siedlecka opowiada o środowiskach i ludziach, którzy nie błądzili i w związku z tym nie mieli za co brać pieniędzy".

"Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku" Macieja Urbanowskiego (Arcana) - zbiór artykułów jednego z najciekawszych krytyków konserwatywnych, zawierający "bardzo ciekawe szkice o prozie Ferdynanda Goetla, o Andrzeju Trzebińskim, Janie Emilu Skiwskim, historii według Stanisława Rembeka, a i o literaturze współczesnej, także najnowszej" (Kazimierz Orłoś).

"Ziemia Święta" Wojciecha Wencla (Wydawnictwo Literackie) - "tom poetycki, którego autor, podobnie jak Jarosław Marek Rymkiewicz, pisze o swej najbliższej okolicy, w tym wypadku - o wioskach kaszubskich, które dla niego są tytułową Ziemią Świętą" (Rafał A. Ziemkiewicz).

Nagroda im. Józefa Mackiewicza wręczona zostanie tradycyjnie, 11 listopada. Laureata poznamy jednak nieco wcześniej, w końcu października. Nominowane książki zaprezentowane będą na łamach "Rzeczpospolitej".

 

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła postanowiła 1 października 2003 r. Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza  przyznać

Markowi Janowi Chodakiewiczowi

za pracę

Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach, epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach, 1944 - 45

którą w dwóch tomach wydało w Warszawie w 2002 r. wydawnictwo FRONDA.

Kapituła przyznała też wyróżnienia:

Cezaremu Michalskiemu za powieść Siła odpychania (wyd.W.A.B.)

oraz

Maciejowi Urbanowskiemu za tom esejów Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (wyd. Arcana).

 *

Decyzję tę Kapituła ogłosiła na konferencji prasowej 9 października 2003 r. Wręczenie Nagrody odbędzie się 11 listopada 2003 r. o godz. 17-ej w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal - Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5.

O nagrodzonej książce i jej autorze

Uroczystość wręczenia nagrody

Laudacja wygłoszona przez Włodzimierza Odojewskiego

Mackiewicza opis Ejszyszek

 *