Nagroda Literacka. Edycja 2014

Książki nominowane

 

Sekretarz Kapituły Stanisław Michalkiewicz informuje 17 września 2014 r., że Kapituła nominowała do tegorocznej edycji Nagrody następujące książki:

  • Legion Elżbiety Cherezińskiej (wyd. Zysk i S-ka),
  • Łączka Przemysława Dakowicza (wyd. Arcana),
  • Przeciwko dwóm zaborcom. Polityczna konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947 Marka Gałęzowskiego (wyd. Instytut Pamięci Narodowej),
  • Ludzie z doliny śmierci Grzegorza Górnego (wyd. AA),
  • Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego Ryszarda Legutki (wyd. Zysk i S-ka),
  • Intelektualna historia III RP Andrzeja Nowaka (wyd. Sic!),
  • Ślady krwi Jana Polkowskiego (wyd. M),
  • Dzieci operacji polskiej mówią Tomasza Sommera (wyd. 3S Media),
  • Ballada o utraconym domu Stanisławy Wiatr-Partyki (wyd. Narodowe Centrum Kultury).
  • Dom za żelazną kurtyną. Listy do pani S. Tomasza Antoniego Żaka (wyd. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Olszewski),

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła na publicznym posiedzeniu 11 listopada 2014 roku w sali Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie poinformowała, że funkcję przewodniczącego Kapituły powierzyła Tomaszowi Burkowi. Nowy przewodniczący wygłosił wspomnienie o śp. Marku Nowakowskim, zmarłym przewodniczącym Kapituły, i o śp. Grzegorzu Eberhardcie, autorze znanej książki o Józefie Mackiewiczu, też zmarłym w tym roku, a zebrani uczcili obu powstaniem i minutą ciszy.
Sekretarz Kapituły ogłosił, iż

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznano

Ryszardowi Legutce

za pracę

Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego

wydaną przez Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kapituła przyznała również wyróżnienia (ufundowane przez polskich przesiębiorców: Włodzimierza Kulińskiego oraz Annę i Leszka Polakowskich)

Janowi Polkowskiemu za powieść Ślady krwi (Wydawnictwo M),

Stanisławie Wiatr-Partyce za tom wierszy Ballada o utraconym domu (wyd. Narodowe Centrum Kultury),

Tomaszowi Antoniemu Żakowi za esej reportażowy Dom za żelazną kurtyną. Listy do pani S. (wyd. Agencja Fotograficzno-Wydawnicza Olszewski).

 *

Fotoreportaż z uroczystości autorstwa Grzegorza Szostaka

oraz zarejestrowane też przez Pana Grzegorza
laudacje nagrodzonych książek i wypowiedzi lauretów:
Jacka Bartyzela
Ryszarda Legutki
Lecha Jęczmyka
Stanisławy Wiatr-Partyki
Rafała Ziemkiewicza
Tomasza Antoniego Żaka
Macieja Urbanowskiego