Nagroda Literacka. Edycja 2015

Książki nominowane

 

Sekretarz Kapituły Stanisław Michalkiewicz informuje 16 października 2015 r., że Kapituła nominowała do tegorocznej edycji Nagrody następujące książki:

 • Dzieje Polski. Skąd nasz ród Andrzeja Nowaka (wyd. Biały Kruk),
 • Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości M. Nowakowskiego 1957-1971 Krzysztofa Kosińskiego (wyd. IPN Warszawa),
 • Obcowanie. Manifesty i eseje Przemysława Dakowicza (wyd. Sic!),
 • Krew z mlekiem Marty Kwaśnickiej (wyd. Teologia Polityczna Warszawa),
 • Puklerz Mohorta, Lektury kresowe Krzysztofa Masłonia (wyd. Zysk i S-ka),
 • Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953 Grzegorza Motyki (Wydawnictwo Literackie),
 • Wołyń Marka A. Koprowskiego (wyd. Replika),
 • Niewidzialni Sebastiana Reńcy (wyd. Prohibita),
 • Czarne bataliony Piotra Goćka (wyd. Fabryka snów).
 • Pomruk Jerzego J. Fąfary (wyd. Lisia Góra),
 • Patriotów 41 Marka Ławrynowicza (wyd. Zysk i S-ka),

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła na publicznym posiedzeniu 11 listopada 2015 roku w sali Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie ogłosiła, iż

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznaje

Andrzejowi Nowakowi

za książkę

Dzieje Polski. Skąd nasz ród

wydaną przez Wydawnictwo Biały Kruk

Kapituła przyznała również wyróżnienie:

Przemysławowi Dakowiczowi za książkę Obcowanie. Manifesty i eseje (Wydawnictwo Sic!)

 *

Fotoreportaż z uroczystości

oraz zarejestrowane
laudacje nagrodzonych książek i wypowiedzi lauretów:
Jolanta Nowakowska
Tomasz Burek
Przemysław Dakowicz
Maciej Urbanowski
Andrzej Nowak