Nagroda Literacka. Edycja 2016

Książki nominowane

 

Sekretarz Kapituły Stanisław Michalkiewicz informuje 5 września 2016 r., że Kapituła nominowała do tegorocznej edycji Nagrody następujące książki:

 • Konfidenci Witolda Bagińskiego, Sławomira Cenckiewicza, Piotra Woyciechowskiego (Editions Spotkania),
 • Turniej cieni Elżbiety Cherezińskiej (wyd. Zysk i s-ka),
 • Afazja polska Przemysława Dakowicza (wyd. Sic!),
 • Pozamiatane. Jak Platforma Obywatelska porwała Polskę Piotra Goćka (wyd. Zysk i s-ka),
 • Recenzje bez cenzury Doroty Heck (wyd. Polihymnia),
 • Mała zagłada Anny Janko (Wydawnictwo Literackie),
 • Traktat polityczno-filozoficzny Juliana Korab-Karpowicza (wyd. Marek Derewiecki),
 • W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu Renaty Lis (wyd. Sic!),
 • Żydowskie lobby polityczne w Polsce Mariana Miszalskiego (wyd. 3s Media).
 • My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956 Piotra Semki (wyd. Zysk i s-ka),
 • Biografie odtajnione - z archiwów literackich bezpieki Joanny Siedleckiej (wyd. Zysk i S-ka),
 • Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce Barbary Stanisławczyk (wyd. Fronda)

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła na publicznym posiedzeniu 11 listopada 2016 roku w sali Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie ogłosiła, iż

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznaje

Joannie Siedleckiej

za książkę

Biografie odtajnione - z archiwów literackich bezpieki

wydaną przez Wydawnictwo Zysk i S-ka

Kapituła przyznała również wyróżnienia:

Dorocie Heck za książkę Recenzje bez cenzury (Wydawnictwo Polihymnia)

Piotrowi Semce za książkę My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956 (wyd. Zysk i s-ka),

 *

 

Sekretarz Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza, Stanisław Michalkiewicz poinformował, że nowym fundatorem Nagrody im. Józefa Mackiewicza została pani Dorota Boetcher.

 

Ogłoszono rownież, że do składu Kapituły dokooptowali Krzysztof Dybciak, Wacław Holewiński oraz pani Dorota Boetcher w miejsce pana Zbigniewa Zarywskiego.

 

W 2016 roku zmarli: Włodzimierz Odojewski - były czlonek kapituły oraz Włodzimierz Kuliński - przyjaciel Nagrody i sponsor wyróżnień - od samego początku. Redaktor i właściciel Wirtualnej Polonii.

 

Zebrani uczcili zmarłych minutą ciszy.

 

 *

Fotoreportaż z uroczystości

oraz zarejestrowane
laudacje nagrodzonych książek i wypowiedzi lauretów:
Stanisław Michalkiewicz w imieniu Macieja Urbanowskiego
Dorota Heck
Rafał Ziemkiewicz
Piotr Semka
Stanisław Michalkiewicz
Joanna Siedlecka