Nagroda Literacka. Edycja 2018

Książki nominowane

 

Sekretarz Kapituły Stanisław Michalkiewicz informuje 29 czerwca 2018 r., że Kapituła nominowała do tegorocznej edycji Nagrody następujące książki:

  • Nad Zbruczem Wiesława Helaka (wyd. Arcana),
  • Vestigia Dei Bartosza Jastrzębskiego (wyd. Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego),
  • Czereśnie będą dziczeć Marioli Kruszewskiej (Wydawnictwo w Podwórku),
  • Ruchome święta Krzysztofa Kuczkowskiego (wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu),
  • Luter. Ciemna strona rewolucji Pawła Lisickiego (wyd. Fronda),
  • Czarna ikona. Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa Mariana Sworznia (wyd. Sic!),
  • Źródła. Z dziejów myśli polskiej Bohdana Urbankowskiego (wyd. Akces),
  • Zgliszcza Piotra Zaremby (wyd. Zysk i S-ka),

* 

Tegoroczne wręczenie Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza odbędzie się 11 listopada o godzinie 18.00 w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 66

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła na publicznym posiedzeniu 11 listopada 2017 roku w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie ogłosiła, iż

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznaje

Jackowi Kowalskiemu

za książkę

Sarmacja. Obalanie mitów

wydaną przez Wydawnictwo Zona Zero

Kapituła przyznała również wyróżnienie:

Jackowi Komudzie za książkę Hubal (Wydawnictwo Fabryka Słów)

oraz pan Jan Michał Małek przyznał wyróżnienie poza konkursem:

Zbigniewowi Kaliszukowi za książkę Zmanipulowany umysł (Wydawnictwo M),

 *

Sekretarz Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza, Stanisław Michalkiewicz poinformował, że do składu Kapituły dokooptowała pani Dorota Heck

 *

W 2017 roku zmarli: Tomasz Burek - przewodniczący Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza oraz Zygmunt Simbierowicz - przyjaciel Nagrody. Zebrani uczcili zmarłych minutą ciszy.

 *

Fotoreportaż z uroczystości

oraz zarejestrowane
laudacje nagrodzonych książek i wypowiedzi lauretów:
Wspomnienie o zmarłym w 2017 roku Tomaszu Burku wygłoszone przez Macieja Urbanowskiego
Wacław Holewiński
Jacek Komuda
Maciej Urbanowski
Jacek Kowalski
Stanisław Michalkiewicz

Jan Michał Małek