Nagroda Literacka. Edycja 2018

Książki nominowane

 

Sekretarz Kapituły Stanisław Michalkiewicz informuje 29 czerwca 2018 r., że Kapituła nominowała do tegorocznej edycji Nagrody następujące książki:

  • Nad Zbruczem Wiesława Helaka (wyd. Arcana),
  • Vestigia Dei Bartosza Jastrzębskiego (wyd. Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego),
  • Czereśnie będą dziczeć Marioli Kruszewskiej (Wydawnictwo w Podwórku),
  • Ruchome święta Krzysztofa Kuczkowskiego (wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu),
  • Luter. Ciemna strona rewolucji Pawła Lisickiego (wyd. Fronda),
  • Czarna ikona. Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa.Mariana Sworzenia (wyd. Sic!),
  • Źródła. Z dziejów myśli polskiej Bohdana Urbankowskiego (wyd. Akces),
  • Zgliszcza Piotra Zaremby (wyd. Zysk i S-ka),

* 

Tegoroczne wręczenie Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza odbędzie się wyjątkowo 10 listopada o godzinie 17.00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie

* 

Książki nagrodzone i laureaci

Kapituła na publicznym posiedzeniu 10 listopada 2018 roku w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie ogłosiła, iż

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznaje

Wiesławowi Helakowi

za książkę

Nad Zbruczem

wydaną przez Wydawnictwo Arcana

Kapituła przyznała również wyróżnienia:

Marianowi Sworzeniowi za książkę Czarna ikona. Biełomor. Kanał Białomorski. Dzieje. Ludzie. Słowa (Wydawnictwo Sic!)

oraz

Piotrowi Zarembie za książkę Zgliszcza (Wydawnictwo Zysk i S-ka),

 *

Fotoreportaż z uroczystości

oraz zarejestrowane
laudacje nagrodzonych książek i wypowiedzi lauretów:
Wiesław Helak
Maciej Urbanowski
Marian Sworzeń
Wacław Holewiński
Piotr Zaremba
Dorota Heck
Stanisław Michalkiewicz