Skip to content Skip to footer

Bartyzel Jacek – „Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

Tytuł: „Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

Autor: Bartyzel Jacek

Wydawca: Organizacja Monarchistów Polskich

Rok: 2016

Opis:

„Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

Dwaj bracia, pochodzący z Wileńszczyzny pisarze i publicyści polityczni, którzy wnieśli znakomity wkład zarówno w polski dyskurs ideowy XX wieku, jak i literaturę. Mimo podobnych doświadczeń życiowych, obracania się w tych samych kręgach społecznych i zawodowych Stanisław i Józef Mackiewiczowie różnili się politycznie i ideowo tak zasadniczo – chociaż obaj byli antykomunistami – że po II wojnie światowej zerwali ze sobą kontakty.

Biografie obu postaci, tak barwnych i wyrazistych, prezentowano wielokrotnie, dopiero jednak ta książka zestawia je i konfrontuje na kolejnych etapach życia. Autor ze swadą i z doskonałą znajomością faktów prowadzi czytelnika pośród meandrów dwudziestowiecznych wydarzeń – choć są tu one jedynie tłem dla prezentacji dróg życiowych obu braci Mackiewiczów. Przypomina też zasadnicze spory i linie podziałów ideowych polskiego życia publicznego XX w. Książka godna polecenia nie tylko czytelnikom interesującym się literaturą i najnowszą historią Polski.

O autorze:

Jacek Bartyzel – prof. dr hab. nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny i kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza; autor kilkunastu książek, m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Legitymizm. Historia i teraźniejszość, Don Carlos Marx. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie, Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932-2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii, Prawica – Nacjonalizm – Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne, a także kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych; współautor i redaktor naczelny Encyklopedii Politycznej, współpracownik Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii „Białych Plam”; laureat nagród naukowych i kulturalnych, w tym Nagrody KLIO; kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski; członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich i kawaler Krzyża Jubileuszowego OMP.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net