Skip to content Skip to footer

Bożenna Korzińska

Bożenna Korzińska z Białegostoku, 19-08-2007: […] Przeczytałam hasło w Encyklopedii Białych Plam PWE i tam jak byk stoi, że po latach A Michnik określił Go mianem “zoologicznego antykomunisty” – co jest określeniem bardzo obelżywym, aczkolwiek kogoś takiego jak oberredaktor nie należy z uwagą traktować, niemniej zwracam uwagę na ten fakt. Ponadto dowiedziałam się, że w 1979r. J. Mackiewicz zrezygnował z zasiadania w jury konkursu przyznającym nagrodę za najlepszą polską książkę wydaną na emigracji na wieść o pomyśle nagrodzenia Kuronia. Ciekawam czy świeckiej pamięci stalinowiec Kuroń dostał tam nagrodę i za jakież to dzieło emigracyjne?
Może witrynę Pańską byłoby dobrze uzupełnić nieco?
Jestem w posiadaniu książki Katyń, zbrodnia bez sądu i kary z odręczną dedykacją p. Haliny Mackiewicz. Niestety jest z biblioteki i będę musiała wcześniej czy później oddać ją, aż żal pozbywać się takiej perełki…
Czy ma Pan kontakt z p. Haliną? Jeśli tak, proszę ucałować ode mnie ręce starszej Pani za to, że jest córką TAKIEGO Ojca no i że broni Jego i swoich praw do spuścizny. Niech Najświętsza Panienka wstawi się w tej kwestii do Syna.
Szczęść Wam Boże! […]

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net