Skip to content Skip to footer

Davies Norman – odpowiedź na list otwarty “W obronie Józefa Mackiewicza”

Tytuł: odpowiedź na list otwarty “W obronie Józefa Mackiewicza”

Autor: Davies Norman 

Wydawca: “Rzeczpospolita” – “Plus Minus”, nr 290 (6973) z 11-12 grudnia 2004 r.

Rok: 2004

Opis:

odpowiedź na list otwarty “W obronie Józefa Mackiewicza”

Przeczytałem opublikowany przez “Rzeczpospolitą” list otwarty i jestem nieco zaskoczony przesadną reakcją jego autorów. Doskonale zdaję sobie sprawę, że Józef Mackiewicz – jako pryncypialny antykomunista – w czasach komunistycznych padł ofiarą oszczerczych kampanii. Szanuję jego stanowisko. Tym bardziej nie sugeruję, a już na pewno nie twierdzę wprost, że był on kolaborantem współpracującym z Niemcami. Przeciwnie, unikam osobistego sądu, twierdząc jedynie, że wypada (forma bezosobowa) podjąć próbę sformułowania oceny.
Fragment “Powstania ’44” dotyczący kwestii kolaboracji w przeważającej mierze wykazuje, że jej stopień w Polsce był minimalny. Mackiewicz wymieniony jest jako jeden z niewielu ludzi, na których – słusznie czy niesłusznie – padł cień podejrzenia. Oczywiście, parę szczegółów wymaga sprawdzenia. Poza tym, powinienem był podkreślić, że Mackiewicz pojechał do Katynia za zgodą Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Jednak list otwarty świadczy o tym, że jego autorzy nie zrozumieli kontekstu, w jakim casus Mackiewicza został przedstawiony.
Na ironię zakrawa, że angielski redaktor książki całkowicie usunął poświęcony Mackiewiczowi akapit, uznawszy zapewne, że jest on zbyt niespotykaną osobą, by mu poświęcać uwagę. Polski redaktor przywrócił usunięty akapit, co zwolennicy Mackiewicza powinni byli przyjąć z zadowoleniem.

Norman Davies

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net