Skip to content Skip to footer

Fitas Adam – Model powieści Józefa Mackiewicza

Tytuł: Model powieści Józefa Mackiewicza

Autor: Fitas Adam

Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996

Rok: 1996

 

 

Opis:

ADAM FITAS, profesor nauk humanistycznych, specjalność teoria i historia literatury, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL. Studia polonistyczne (KUL) w latach 1989-1994. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów genologicznych literatury współczesnej, a zwłaszcza prozy dokumentu osobistego. Jest autorem pierwszej książki monograficznej poświęconej powieściom Józefa Mackiewicza (Model powieści Józefa Mackiewicza, Lublin 1996). Doktorat w 2002 roku na podstawie rozprawy napisanej na seminarium prof. Sawickiego, poświęconej analizie pism osobistych Karola Ludwika Konińskiego (Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego. Wrocław 2003). Habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz książki poświęconej Dziennikom Zofii Nałkowskiej pt. Zamiast eposu (Lublin 2011). W 2019 roku opublikował dwie książki o Józefie Mackiewiczu: Patriota pejzażu. Studia i szkice do portretu Józefa Mackiewicza (Lublin 2019) oraz Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza (Kraków-Warszawa 2019). W 2020 roku przygotował do druku tom poświęcony działalności Koła Polonistów Studentów KUL (Koło Polonistów Studentów KUL (1919-2019)) Profesor nadzwyczajny od 1 października 2015 roku, profesor od 21 lipca 2020 roku. Publikował w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, “Tekstach Drugich” „Rocznikach Humanistycznych”, „Kresach”, „Ethosie”, “The Sarmatian Review”.

Obecnie pracuje nad przygotowaniem do druku “Uwag” Karola Ludwika Konińskiego.

Główne obszary zainteresowań badawczych: genologia polskiej prozy współczesnej, a zwłaszcza literatury dokumentu osobistego. Twórczość Józefa Mackiewicza i Karola Ludwika Konińskiego.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net