Skip to content Skip to footer

Goćkowski Janusz – “Lewa wolna” czyli “Nie trzeba głośno mówić”. Światopogląd kontrrewolucjonisty

Tytuł: “Lewa wolna” czyli “Nie trzeba głośno mówić”. Światopogląd kontrrewolucjonisty

Autor: Goćkowski Janusz

Wydawca: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2008

Rok: 2008

 

 

 

 

Opis:

Książka jest próbą przedstawienia światopoglądu politycznego Józefa Mackiewicza, na podstawie jego twórczości literackiej i publicystycznej. W swoich wywodach, zagadnieniem głównym, rozpatrywanym wieloaspektowo, z posługiwaniem się porównaniami z rozmaitymi zjawiskami występującymi w różnych czasoprzestrzeniach, czynię w pełnej zgodności z poglądami Józefa Mackiewicza: samookreślanie się ludzi XX wieku wobec komunizmu – “ideologii społecznej” i “technologii społecznej”. Komunizm, dla Józefa Mackiewicza, jest podstawowym problemem społecznym, tzn. fenomenem, który implikuje reakcję terapeutyczną. Jest także problemem poznawczym. Zapytuje: “Dlaczego on istnieje, ten fenomen, jakimi środkami się posługuje, aby psychicznie paraliżować narody przez siebie opanowane i rozszerzać się na jeszcze wolne (…).

Jest to próba przedstawienia poglądów: a) wybitnego kontrrewolucjonisty, który jest jednym z najwybitniejszych polskich i europejskich pisarzy o stałych i zdecydowanych poglądach antykomunistycznych; b) inteligentnego diagnosty i komparatysty oraz pryncypialnego moralisty. (Fragment słowa wstępnego)

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net