Skip to content Skip to footer

Kamil Koszyrski

Kamil Koszyrski, Od majstra, 19-03-2009: Pan Marek Reszuta nadesłał 17 marca br ciekawą informację o amerykańskiej Nagrodzie im. Józefa Mackiewicza, którą zamieszczam poniżej i za którą dziękuję.

Towarzystwo Krzewienia Nadziei Oddział Chicago-Stevens Point przyznało tegoroczną Amerykańską Nagrodę im. Józefa Mackiewicza.
Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi poniesione w służbie niepodległości i kultury polskiej oraz podtrzymywaniu polskiego dziedzictwa narodowego na obczyźnie.

Laureatem nagrody w roku bieżącym został Ksiądz Prałat Dr Roman Nir, wieloletni dyrektor Archiwów Polonijnych w Orchard Lake, w stanie Michigan.

Kapituła w składzie:
– Mirosława Kruszewska, przewodnicząca Kapituły, dziennikarz, Prezes Towarzystwa Krzewienia Nadziei Chicago-Stevens Point,
– Adam Bąk, działacz polonijny, biznesmen i filantrop, New York,
– William L. Clark, anglista, poeta, tłumacz poezji polskiej na jęz. angielski, Professor Emeritus, Uniwersytet Stanowy Wisconsin w Stevens Point,
– Julia Chodzińska, działaczka Kongresu Polonii Amerykańskiej,
– Krystyna Cygielska, działaczka Grupy „Pokolenie” i Towarzystwa Krzewienia Nadziei, redaktor „Dziennika Związkowego”,
– Monika Pawlak, wydawca „Gwiazdy Polarnej”,
– Helena Serwas, działaczka KPA, RSP POMOST i Towarzystwa Krzewienia Nadziei,
– Irena Soroko, działaczka KPA, emerytowana redaktor „Gwiazdy Polarnej”,
– Andrzej Jarmakowski, dziennikarz, działacz niepodległościowy RSP POMOST,
– Jacek Kawczyński, działacz niepodległościowy, wydawca,
– Adam Kiernik, działacz RSP POMOST Los Angeles,
– Wiktor Węgrzyn, założyciel Grupy „Pokolenie” Chicago, Radia „Victoria”, Towarzystwa Krzewienia Nadziei i Funduszu im.Janka Wiśniewskiego,

przyznała nagrodę Księdzu Prałatowi Dr Romanowi Nirowi, uwzględniając:

• wieloletnią opiekę nad archiwaliami oraz zbiorami muzealnymi, powierzanymi Ks. Nirowi przez wychodźstwo polskie, jak również, nadludzki wręcz, wysiłek, włożony w zabezpieczanie w/w depozytów w utworzonych przez siebie Archiwach Polonii przy Zakładach Naukowych w Orchard Lake, w stanie Michigan;
• promowanie archiwów, bibliotek oraz muzeów polonijnych w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach naukowych;
• wypracowanie specjalnej koncepcji archiwistycznej, w postaci osobnych sal, na pomieszczenie pamiątek pozostałych po pisarzach emigracyjnych i stałą, otwartą, ich ekspozycję;
• osiągnięcia naukowe w badaniach nad wychodźstwem polskim w świecie, w latach1978-2008, w tym także, publikację czternastu książek poświęconych Polonii świata, jak też opracowanie oraz opublikowanie sześciu tomów Katalogu Archiwów Polonii;
• utworzenie Centrum Jana Pawła II w Orchard Lake oraz pracochłonne, jednoosobowe, redagowanie oraz finansowanie Biuletynu tegoż Centrum;
• owocne dla spraw polskich uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach historyków i archiwistów we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Szwajcarii i Austrii;
• wychowanie nowej generacji archiwistów polonijnych oraz zaszczepienie im międzynarodowych standardów nowoczesnej metody gromadzenia archiwaliów;
• ponad 30-letni wkład wniesiony we współpracę z polonijnymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w dziedzinie krzewienia polskiej tradycji, języka i historii, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskich pisarzy emigracyjnych, tworzących w czasie komunistycznego zniewolenia Polski;
• pracę redaktorską i dziennikarską w emigracyjnych mediach;
• udział w akcjach i demonstracjach antykomunistycznych, organizowanych przez RSP POMOST Central Wisconsin w czasie stanu wojennego w Polsce;
• działalność polityczną i patriotyczną w organizacjach niepodległościowych, jak: RSP POMOST, Towarzystwo Krzewienia Nadziei oraz w licznych, polskich stowarzyszeniach weterańskich i kulturalnych;
• odwagę osobistą, przejawiającą się m. in. w nielegalnym przewożeniu do Polski, zakazanych tam przez cenzurę, publikacji oraz wydawnictw emigracyjnych o charakterze antykomunistycznym;
• prawdziwe umiłowanie Kościoła i opiekę duszpasterską roztoczoną nad środowiskami twórczymi emigracji polskiej oraz wielkoduszną pomoc materialną, udzielaną pisarzom emigracyjnym, a przede wszystkim, Wielkiemu Polskiemu Pisarzowi, Józefowi Mackiewiczowi, żyjącemu w nędzy i opuszczeniu na wygnaniu w Monachium;
• pogłębianie współpracy naukowej oraz koleżeńskiej w środowiskach pisarzy emigracyjnych – w Londynie, Monachium, Rzymie, Toronto, Rapperswilu, Chicago i Nowym Jorku.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net