Skip to content Skip to footer

List w sprawie Józefa Mackiewicza do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

List w sprawie Józefa Mackiewicza do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

Kopia listu, jaki został skierowany do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, którego filią jest Muzeum Katyńskie w warszawskiej Cytadeli. W tymże muzeum nie uwzględniono w jakikolwiek sposób Józefa Mackiewicza, którego wkład w ujawnienie zbrodni katyńskiej i jej nagłaśnianie nie ma sobie równych.

W salach muzeum są w godny sposób (zdjęcia) uhonorowani: Kazimierz Skarżyński, Aleksander Klotz, Stanisław Swianiewicz, Józef Czapski, Ferdynand Goetel, Jan Zygmunt Robel, Jerzy Łojek, Andrzej Przewoźnik oraz Jurij Zoria. W licznych gablotach z książkami nie ma ani jednej książki z nazwiskiem Józefa Mackiewicza (zdjęcia). Tego stanu rzeczy, z oczywistych względów, nie można tłumaczyć przypadkiem. Jest to działanie z premedytacją, mające na celu wyeliminowanie Józefa Mackiewicza z kart historii.

Tę sytuację trzeba zmienić w imię prawdy, o którą całe życie dopominał się autor „Drogi donikąd”. W załączniku poniżej kopia listu oraz sygnatariusze listu.

*

Odpowiedź dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

16 lutego 2022 r. dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Paweł Żurkowski, przysłał odpowiedź na w/w list.

Tu można list pobrać w pdf  Odpowiedź dyrektora Muzeum Wojska Polskiego

W odpowiedzi czytamy, że “…już w październiku 2021 roku postać Józefa Mackiewicza została upamiętniona na tablicy, znajdującej się w głównej sali Muzeum Katyńskiego…”. To stwierdzenie mija się z prawdą, gdyż w listopadzie 2021 r., ani w połowie stycznia 2022 r. tablicy poświęconej Józefowi Mackiewiczowi we wskazanym miejscu nie było lub była zasłonięta. Dobrze, że w końcu jest, po 6 latach od otwarcia Muzeum Katyńskiego. Czekamy na zainstalowanie na niej, wzorem pozostałych tablic, zdjęcia Józefa Mackiewicza. Konieczne jest też poprawienie ewidentnego błędu w opisie: Mackiewicz w okresie II RP publikował w dzienniku “Słowo”, a nie “Głos” jak wyryto na tablicy. Zdjęcia tablicy: tablica 01  tablica 02

Dalej czytamy, że “…ekspozycja poświęcona publikacjom dotyczącym Zbrodni Katyńskiej wzbogacona została w znajdujące się w zbiorach Muzeum publikacje Józefa Mackiewicza...” Z przykrością należy stwierdzić, że jest to nieprawda, gdyż w dniu 16 lutego br. do godziny 15.30 na wystawie nie pojawiła się żadna książka, publikacja czy zdjęcie Józefa Mackiewicza. W dalszym ciągu w Muzeum Katyńskim nie ma śladu z olbrzymiego dorobku Józefa Mackiewicza dotyczącego ujawniania prawdy o zbrodni katyńskiej.

Przy wejściu do sali konferencyjnej pojawiła się tabliczka z napisem “Sala Józefa Mackiewicza”. Zdjęcia: zdjecie 01  zdjecie 02

*

18 lutego 2022 r. Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP wysłał list do dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, Pawła Żurkowskiego. List Ministra Wojciecha Kolarskiego

*

23 lutego 2022 r. dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Paweł Żurkowski udzielił odpowiedzi na list Ministra Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP. Odpowiedź Dyrektora MWP

*

W Muzeum Katyńskim w Warszawie, na przełomie lutego i marca 2022 r., został wykonany pierwszy krok w upamiętnieniu wkładu Józefa Mackiewicza. Na wystawie pojawiły się (zdjęcia):

1. Tablica kamienna ze zdjęciem Mackiewicza i krótkim biogramem wzorem innych postaci wyróżnionych w muzeum. Na tablicy poprawiono błąd w nazwie gazety w której publikował Mackiewicz

2. Gablota z dwoma książkami Mackiewicza o Katyniu, zdjęciem portretowym i krótkim biogramem

3. 10 książek Mackiewicza, niezwiązanych bezpośrednio z tematyka katyńską, w gablocie zbiorowej, w dalszej części muzeum

Konieczne jest uzupełnienie wystawy o następujące elementy dokumentujące wyjątkową rolę Józefa Mackiewicza w ujawnianie zbrodni katyńskiej:

1. Skan wywiadu z Józefem Mackiewiczem pt. „Widziałem na własne oczy” opublikowany po jego powrocie z Katynia w 1943 r. Wywiad ten, w którym Mackiewicz jednoznacznie wskazywał na sprawstwo Związku Sowieckiego w dokonaniu mordu na polskich oficerach, odwrócił błędne przekonanie opinii publicznej w kraju o sprawstwie niemieckim

2. Zdjęcia z pobytu Józefa Mackiewicza w Katyniu

3. Uzupełnienie informacji na tablicach zamieszczonych w Muzeum Katyńskim pt. „Odkrycie grobów katyńskich” o fakt, iż w delegacji w Katyniu obok Ferdynanda Goetla byli również Józef Mackiewicz i Emil Skiwski

4. Tablicę ze skanami okładek książek Józefa Mackiewicza w różnych językach , poświęconych w całości zbrodni katyńskiej. Lista tych książek jest zamieszczona w liście skierowanym do Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. W późniejszym czasie, gdy muzeum uda się pozyskać oryginalne książki, można je wymienić z książkami JM umieszczonymi obecnie w gablocie, a niezwiązanymi bezpośrednio z tematyką katyńską

5. Skany przykładowych kilu – kilkunastu artykułów z wielorakiej prasy emigracyjnej z tekstami Mackiewicza poświęconymi Katyniowi

6. Prezentacja multimedialna audycji Teatru Polskiego Radia pt. „Raport” o przesłuchaniu Józefa Mackiewicza i Ferdynanda Goetla przed Specjalną Komisją Śledczą Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej, tzw. Komisję Maddena. Mackiewicz był przesłuchiwany jako świadek i zarazem ekspert

*

Str. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net