Skip to content Skip to footer

Maciąg Kazimierz – Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta.

Tytuł: Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta.

Autor: Maciąg Kazimierz

Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej, IPN

Rok: 2021

 

 

Opis:

Sam jeden. Józef Mackiewicz – pisarz i publicysta.

Książka Kazimierza Maciąga jest monografią poświęconą życiu i twórczości Józefa Mackiewicza, pisarza, który zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej literaturze i w polskim myśleniu o historii i polityce. […] Książka jest szerokim, bogatym w fakty i interpretacje opracowaniem uwzględniającym większość problemów poruszanych w bogatej już literaturze o twórczości Mackiewicza. Maciąg porządkuje tę wiedzę w przejrzystej strukturze i przedstawia ją, uzupełniając o zbadane przez siebie problemy. Zaletą pracy jest jej wyraźny konsekwentny układ. Punkt ciężkości pracy leży w opisaniu i udokumentowaniu wyjątkowości pisarstwa Mackiewicza, które Maciąg wiąże m.in. z dyskusją warstwy autentyku z tradycyjnie rozumianymi gatunkami literackimi, wpływem literatury rosyjskiej oraz podejmowaniem tematów rzadko poruszanych w polskim pisarstwie. (z recenzji prof. Marii Zadenckiej)

Monografia Kazimierza Maciąga z pewnością dobrze wpisuje się w cele serii „Literatura i Pamięć”, dla której została napisana. Poświęcona jest bowiem jednemu z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w., którego dokonania – cytuję z programu serii – „nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były przesłaniane stereotypowymi, tendencyjnymi interpretacjami”, a zarazem napisana została w sposób na tyle przystępny i atrakcyjny, iż ma szansę trafić do „szerokiego grona czytelników”. […] Kazimierz Maciąg napisał bowiem bardzo udaną, solidną książkę popularnonaukową, która opowiada o bohaterze książki w sposób przystępny, acz zachowujący rygory dyskursu naukowego, a przy tym zwięzły, co nie było łatwe, zważywszy na niezwykłą biografię Mackiewicza, jego bardzo duży dorobek, a wreszcie dyskusje, jakie się wokół niego toczyły.

(z recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego)

Kazimierz Maciąg, dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa. Prowadzi badania nad prozą XIX i XX w., m.in. nad nurtem realistycznym, twórczością Kraszewskiego, Prusa, Sienkiewicza, dwudziestowiecznych realistów oraz literaturą dokumentu osobistego i kreacją postaci artysty oraz autobiografizmem w literaturze. Autor monografii: W kręgu problematyki „pamiętników mówionych” i „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskie j, współredaktor monografii zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych m.in. w „Wieku XIX”, „Tematach i Kontekstach” i monografiach.

Książkę można pobrać w formie ebook: “Sam jeden” – ebook

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net