Skip to content Skip to footer

Malewski Jerzy (Włodzimierz Bolecki) – Inicjator akcji przeciwko Mackiewiczowi

Tytuł: Inicjator akcji przeciwko Mackiewiczowi

Autor: Malewski Jerzy (Włodzimierz Bolecki)

Wydawca: komentarz do listu Józefa Garińskiego w: Wyrok na Józefa Mackiewicza, Puls, Londyn 1991, s. 281, przypis 3

Rok: 1981

Opis:

Inicjator akcji przeciwko Mackiewiczowi

Wynika z tego [ostatniego w liście J. Garlińskiego] zdania, że to Józef Garliński był inicjatorem akcji przeciw Mackiewiczowi. Czy tak rzeczywiście było? O ile mi wiadomo, żadna organizacja „skupiająca ludzi pióra” nie zabrała głosu w tej sprawie. W celu ukarania Mackiewicza postanowiono natomiast powołać Obywatelską Komisję Orzekającą […], która miała być namiastką podziemnych sądów kapturowych z czasów okupacji. Drobna różnica… Była jeszcze inna.

W dalszych wystąpieniach przeciw Mackiewiczowi zarzut braku „dbałości o zachowanie rzetelnych i uczciwych form publicystycznych” zastąpiono … oskarżeniami o kolaborację pisarza z hitlerowcami. Zapewne w imię owej „dbałości”.

Ale wystąpienie Garlińskiego jest charakterystyczne jeszcze z innego powodu. Mackiewicz w swoim artykule poruszył fundamentalne zagadnienia polityki polskiej w czasie wojny. Ostro, bo ostro – jednak sprawy te były i są ważne. Kilka cytatów, które przytoczył, pełni w tym tekście jedynie funkcję ilustracji problemu. Tymczasem Garliński zamiast podjąć z Mackiewiczem dyskusję merytoryczną, powiada, że cytaty są sfałszowane, w związku z czym w ogóle nie ma o czym mówić. Kuriozalna riposta. Dość łatwo przecież zauważyć, że tekst Mackiewicza stawia problem niezależnie od tego, czy cytaty są w nim dokładne czy nie. A gdyby tych „sfałszowanych” cytatów w ogóle nie było, to czy tezy tego tekstu też by znikły? A wreszcie: nie miałbym najmniejszych kłopotów, by w miejsce zakwestionowanych przez Garlińskiego cytatów wstawić inne, które w całej rozciągłości świadczyłyby o wadze wadze problemu sformułowanego w „Nudis Verbis”.

List Garlińskiego rozpoczyna długą serię znamiennych reakcji na opinie wygłaszane przez Mackiewicza: zamiast podjęcia dyskusji merytorycznej z pisarzem – propozycja odbycia nad nim sądu. […]

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net