Skip to content Skip to footer

Oświadczenie Koła b. Żołnierzy AK

Tytuł: Oświadczenie Koła b. Żołnierzy AK

Autor:

Wydawca: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 8.01.1948 (cyt. za: Jerzy Malewski, Wyrok na Józefa Mackiewicza, Puls, Londyn 1991, s. 211-212)

Rok: 1948

Opis:

Oświadczenie Koła b. Żołnierzy AK

Szanowny Panie Redaktorze,

Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy AK prosi uprzejmie Pana Redaktora o zamieszczenie na łamach Jego poczytmego pisma poniższego oświadczenia:

W związku z wystąpieniami p. J. Mackiewicza na łamach «Lwowa i Wilna» atakującymi Polskę Podziemną i Armię Krajową, Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy AK stwierdza, że całkowicie solidaryzuje się z listem kol. J. Garlińskiego, zamieszczonym w numerze 308 «Dziennika» z dnia 30 grudnia ub. r. i w merytoryczną polemikę nie zamierza się wdawać z uwagi na posiadane dowody jego kolaboracjonizmu.

P. J. Mackiewicz w okresie okupacji litewskiej w Wilnie redagował «Gazetę Codzienną», pismo występujące przeciw prawom Polski do Wilna. W okresie okupacji niemieckiej p. J. Mackiewicz współpracował w Wilnie z gadzinówką «Goniec Codzienny», wydawaną w języku polskim przez propagandę niemiecką i ogłaszał na jej łamach swe artykuły.

Apelujemy za pośrednictwem «Dziennika Polskiego» o poparcie opinii publicznej, by jak najszybciej powołana została do życia instytucja do wydawania orzeczeń w podobnych wypadkach.

Za Zarząd Główny Koła b. Żołnierzy AK:
K. Iranek-Osmecki, T. Klimecki, K. Szternal, T: Zawadzki

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net