Skip to content Skip to footer

PAP – Depesza Polskiej Agencji Prasowej z 9 marca 2005 r.

Tytuł: PAP – Depesza Polskiej Agencji Prasowej z 9 marca 2005 r.

Autor:

Wydawca:

Rok: 2005

Opis:

PAP – Depesza Polskiej Agencji Prasowej z 9 marca 2005 r.

9.3.Warszawa (PAP) – Kolejna rozprawa w warszawskim Sądzie Rejonowym w toczącym się od 10 lat procesie o prawa autorskie do książek Józefa Mackiewicza nie przyniosła ostatecznych konkluzji. W środę zeznania złożyli pisarze Kazimierz Orłoś, Włodzimierz Odojewski i Jacek Trznadel.

O prawa do wydawania w Polsce dzieł Józefa Mackiewicza walczą córka pisarza Halina Mackiewicz i Nina Szechter-Karsov – właścicielka londyńskiego wydawnictwa Kontra, które od lat publikuje utwory Mackiewicza.

Po śmierci Mackiewicza w 1985 r. prawa autorskie odziedziczyła jego towarzyszka życia – Barbara Toporska, która z kolei zapisała je Ninie Karsov, właścicielce wydawnictwa Kontra z Londynu. Od 1994 r. przed Sądem Rejonowym w Warszawie toczy się postępowanie o prawa autorskie do dzieł Józefa Mackiewicza, którego stronami są córka pisarza i Nina Karsov.

Podczas środowej rozprawy przesłuchano świadków, m.in. Kazimierza Orłosia, siostrzeńca Józefa Mackiewicza. Miał on w rękach zaginiony list Mackiewicza do córki, napisany w 1982 r., w którym pisarz czynił ją dyspozytorką praw autorskich na polskie wydania jego powieści w oficynach podziemnych. List ten mógłby udokumentować prawo Haliny Mackiewicz do dysponowania prawami autorskimi do dzieł Józefa Mackiewicza w Polsce. Jednak zarówno oryginał listu, jak i jego fotokopia zostały przez Halinę Mackiewicz zniszczone w 1983 r. w obawie przed rewizjami.

Ci, którzy mieli list w rękach, są zgodni co do jego treści, ich wspomnienia różnią się w szczegółach. Halina Mackiewicz zapamiętała go jako maszynopis, Kazimierz Orłoś pamięta, że list był napisany ręcznie. Włodzimierz Odojewski listu nie widział, natomiast w latach 80. często spotykał się z Mackiewiczem. “Z naszych rozmów wynikało, że Mackiewicz przekazał córce prawa do wydawania swoich dzieł w Polsce” – powiedział Odojewski.

Książki Mackiewicza przez lata dostępne więc były tylko w edycjach tzw. drugiego obiegu lub w pojedynczych egzemplarzach londyńskich wydań przywożonych nielegalnie do Polski. Stanowisko Niny Karsov wobec publikacji dzieł Mackiewicza w ojczyźnie pisarza uległo zmianie na początku roku 1993, gdy dotarła do niej wiadomość, że pewien były wydawca emigracyjny przygotowuje w Polsce edycję utworów Mackiewicza. Odpowiedzią była decyzja o przygotowaniu przez Kontrę kompletnej edycji “Dzieł” Mackiewicza i sprzedawaniu jej w Polsce. Ta, jak dotychczas 14-tomowa, edycja dostępna jest w polskich księgarniach. Każda książka opatrzona jest informacją, że wydawca decyduje się na sprzedaż utworów Mackiewicza w Polsce wbrew woli autora. Karsov nadal nie godzi się, by dzieła Mackiewicza wydawały inne oficyny.

“Tymczasem Mackiewicz, choć był przeciwny publikowaniu jego książek w PRL-owskich wydawnictwach, nigdy nie powiedział, że jest przeciwny publikowaniu swoich dzieł w wolnej Polsce. Obecna niejasna sytuacja wokół praw autorskich do tych książek ogranicza dostęp do dzieł Mackiewicza, co dla polskiej kultury jest niewątpliwą stratą” – uważa literaturoznawca prof. Jacek Trznadel.

Józef Mackiewicz, którego bratem był Stanisław Cat-Mackiewicz, w 1943 r. za zgodą Niemców i za wiedzą władz AK uczestniczył w ekshumacji grobów jeńców polskich w Katyniu, co opisał w relacji “Zbrodnia w lesie katyńskim” (1944). Od 1945 roku mieszkał na emigracji – w Anglii, potem w RFN. Napisał m.in. powieści: “Droga donikąd”, “Nie trzeba głośno mówić”, “Lewa wolna”, “Kontra”. Pisarz zmarł w 1985 r. w Monachium.

Kolejną rozprawę, podczas której jako świadek wystąpi pisarz Marek Nowakowski, zaplanowano na kwiecień. (PAP)

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net