Skip to content Skip to footer

Pod pręgierzem

Tytuł: Pod pręgierzem

Autor: 

Wydawca: Zarząd Główny Koła Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie w 1971 r.

Rok: 1971

Opis:

Pod pręgierzem

Spis rzeczy broszury Pod pręgierzem wydanej przez Zarząd Główny Koła Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie w 1971 r.:

Słowo wstępne

Część I. Sprawa Józefa Mackiewicza na łamach tygodnika “Nowy Świat”:

“Sprawa Józefa Mackiewicza”, specjalny wywiad z mec. Stefanem Korbońskim
List Józefa Mackiewicza
Odpowiedź Stefana Korbońskiego na list Józefa Mackiewicza
Echa “Sprawy J. Mackiewicza”, list Adama Galińskiego
Konkluzja w “Sprawie J. Mackiewicza”, list Zarządu Głównego Koła A.K.

Echo polemiki w “Nowym Świecie” na łamach “Tygodnika Polskiego”

“J. Mackiewiczowi w odpowiedzi”, list Józefa Mackiewicza i artykuł Romana Gronowskiego

Część II. Dokumentacja:

Fotokopia 1-ej str. “Gońca Codziennego”, Nr. 666, z 18.9.1943
Fotokopia 6-ej strony “Niepodległości”, No. 12, art. “Pod Pręgierzem”
Wyrok sądu koleżeńskiego Związku Dziennikarzy R. P. – Syndykat Włochy
Pismo Zarz. Głównego Koła A. K. do Obywatelskiej Komisji Orzekającej
Pismo rzecznika Obywatelskiej Komisji Orzekającej do J. Mackiewicza
Postanowienie Obywatelskiej Komisji Orzekającej

Część III. Listy władz Koła Armii Krajowej do “Dziennika Polskiego”:

“O uczciwości metod publicystycznych” – list J. Garlińskiego, z 30.12.1947
“Oświadczenie Koła B. Żołnierzy A.K.” – list Zarządu Głównego Koła A.K.
“Oświadczenie Koła A.K.” – list Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Koła A.K., P. Kraczkiewicza

Słowo wstępne [do broszury Pod pręgierzem]

Józef Mackiewicz w swych utworach powieściowych i w swych artykułach znieważa naszą niedawną przeszłość i naszą walkę o niepodległość. Jego wystąpienia pisarskie mają charakter prowokacyjny. Stwierdzić należy, że Józef Mackiewicz w ciągu drugiej wojny światowej nie brat udziału w walce toczonej przez nasz naród w obronie wolności i niepodległości. W czasie okupacji sowieckiej w Wilnie nie było go w niepodległościowej pracy podziemnej, a po zajęciu w czerwcu 1941 Wilna przez Niemców pisał do prasy „gadzinowej” t.zn. współpracował z propagandą hitlerowska. Doszło do tego, że władze Polski Podziemnej wydały na Józefa Mackiewicza wyrok śmierci za kolaborację z niemieckim okupantem.

Na uchodźstwie Koło Żołnierzy Armii Krajowej skierowało w roku 1948 sprawę Józefa Mackiewicza do Obywatelskiej Komisji Orzekającej, działającej przy Zjednoczeniu Polskim w Londynie. Mackiewicz nie poddał się orzecznictwu tej Komisji, lecz poszedł po linii szkalowania polskiego oporu i polskiej walki o wolność, czego wyrazem na ziemiach Rzeczypospolitej była Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne. Nie trudno spostrzec, że ta działalność pisarska Józefa Mackiewicza, reklamująca hałaśliwie swój antykomunizm, idzie na rękę narzuconym Polsce totalitarnym rządom komunistów.

W dniach 12, 13 i 14 września 1969 obradował w Londynie XI Zjazd Delegatów Kola A.K. z udziałem delegatów przedstawicieli z W. Brytanii Kanady. Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch i Niemiec Zachodnich. Zjazd powziął m. in. następujące uchwały:

W sprawie kolaboracji

Xl Zjazd Delegatów Kola AK przypomina z dumą. że Kraj zachowywał podczas wojny niezłomną postawę patriotyczną, a po wojnie, w obliczu nowego ucisku i warunków, wielokrotnie trudniejszych pod względem moralnym — nie ugiął się i nie załamał. To też w solidarności z Krajem, Zjazd potępia wszelkie nowoczesne postaci Targowicy: dawnych kolaboracjonistów z Niemcami i obecnych z Rosją i komunistycznym aparatem terroru, czy to z pobudek nikczemności, czy małoduszności i strachu.

Zjazd wzywa wychodźtwo polityczne do większej niż dotąd czujności. Zbyt często i łatwo wybacza się dawnym zdrajcom i przyjmuje z otwartymi ramionami zdrajców nowych, jeszcze do niedawna dławiących w Kraju wszelkie dążenia do wolności. Nie chęć odwetu i kary kieruje w tej chwili nami, lecz pragnienie utrzymania czystości polskiego życia niepodległościowego.

W sprawie oszczerczych publikacji

Xl Zjazd Delegatów Koła AK zaleca, aby władze naczelne reagowały możliwie szybko na publikacje oszczercze o Polsce Podziemnej ukazujące się na Zachodzie.

W sprawie Józefa Mackiewicza

W „Dzienniku Polskim” z dnia 3 lipca 1969 i w „Tygodniu Polskim” z 2 sierpnia 1969 ukazały się artykuły, które książkę Józefa Mackiewicza „Nie trzeba głośno mówić” określają jako „arcydzieło” o „monumentalnej treści”.

XI Zjazd Delegatów Koła AK wzywa naczelne władze Koła AK do złożenia protestu przeciw propagowaniu tej książki, która jest paszkwilem i zniesławia władze Polski Podziemnej oraz dowództwo i żołnierzy Armii Krajowej.

XI Zjazd Delegatów Koła AK potępia jak najostrzej działalność publicystyczną pana Józefa Mackiewicza, który w czasie wojny kolaborował z okupantem niemieckim i został za to skazany przez specjalny sąd wojskowy na karę śmierci, a po wojnie, po oskarżeniu przez AK nie poddał się jurysdykcji Obywatelskiej Komisji Orzekającej, rozpoczął natomiast kampanię oszczerstw przeciwko Armii Krajowej.

Stwierdzamy, że w chwili, gdy reżym musiał złagodzić i stonować swe ataki na Polskę Podziemna, pan Mackiewicz wyręczył go, dołączając do dawnych oszczerstw — nowe…

Wyrażamy przekonanie, że kolega Jan Nowak postąpił słusznie, gdy odmówił mu publicznie moralnego prawa do osądzania działalności księdza kardynała Wyszyńskiego. Ludzi na posterunku nie mogą bowiem osądzać ci, którzy w chwili próby nie zachowali solidarności z całym narodem.

* * *

Tenże XI Zjazd Delegatów Koła AK uchwałą swoją zobowiązał Zarząd Główny Koła AK do poinformowania społeczeństwa o postępowaniu Józefa Mackiewicza w czasie ubiegłej wojny i o oszczerczych jego wystąpieniach pisarskich.

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net