Skip to content Skip to footer

Prezentacja kalendarza pt. „Wilno Józefa Mackiewicza” i spotkanie z prof. dr hab. Tomaszem Balbusem

Prezentacja kalendarza pt. „Wilno Józefa Mackiewicza” i spotkanie z prof. dr hab. Tomaszem Balbusem

Już w najbliższy piątek, 16 grudnia o godz. 11:00 w Ambasadzie RP w Wilnie odbędzie się spotkanie z dr hab. Tomaszem Balbusem z wrocławskiego oddziału IPN, który opowie o roli Wilna i Wileńszczyzny w życiu Józefa Mackiewicza i miejscach z nim związanych. Zaprezentuje również kalendarz na 2023 r. „Wilno Józefa Mackiewicza” wydany przez Oddział IPN we Wrocławiu.

Kalendarz na 2023 r. — „Wilno Józefa Mackiewicza”
Kalendarz prezentuje historyczne widoki miasta uwiecznione na pocztówkach pochodzących z okresu I wojny światowej wraz z opisami Wilna zaczerpniętymi z dzieł Józefa Mackiewicza.

Przedstawia również Wilniuków związanych z życiem pisarza zanim został zmuszony do opuszczenia Wileńszczyzny przed nadchodzącym „wyzwoleniem”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Lekcje w Mackiewczówce”, wezmą w nim udział również realizatorzy projektu.

Z prof. dr hab. Tomaszem Balbusem o kalendarzu i procesie jego powstawania rozmawiała Ilona Lewandowska w specjalnym wywiadzie.

Józef Mackiewicz
Zawód: pisarz
Narodowość: antykomunista
Przekonania: kontrrewolucjonista
Kraj pochodzenia: Europa Wschodnia

Te określenia najpełniej definiują redaktora wileńskiego „Słowa”, uchodźcę, indywidualistę, patrzącego na świat i ludzi przez pryzmat swojego wykształcenia okiem przyrodnika. Również w ten sposób oceniającego nacjonalizmy, wojny, ekstremizmy. Ten mieszkaniec Wilna i podmiejskiego Czarnego Boru w maju 1944 r. musiał ewakuować się przed bolszewikami na Zachód. Żyjąc tam w biedzie napisał szereg wybitnych dzieł literackich i mniejszych tekstów, w których charakteryzował carską Rosję i Bolszewię, a także Wilno i Wileńszczyznę.

Organizatorzy:
Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie
IPN Oddział we Wrocławiu
„Kurier Wileński”

Partnerzy:
Fundacja Wileńszczyzna
Stowarzyszenie Polonistów na Litwie

Wstęp wolny. Wejście od ulicy Šv. Jono.

 

 

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2023. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net