Skip to content Skip to footer

Siemaszko Zbigniew S. – Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia

Tytuł: Józef Mackiewicz. Listy, opracowania, wspomnienia

Autor: Zbigniew S. Siemaszko

Wydawca: Norbertinum, Lublin 2009

Rok: 2009

 

 

 

 

Opis:

W tej książce Zbigniew S. Siemaszko zamieścił korespondencję z Józefem Mackiewiczem oraz pięć swoich opracowań z Nim związanych. Zawarł też inne wypowiedzi dotyczące Józefa Mackiewicza i spraw Jemu bliskich, które można znaleźć w korespondencji Józefa Czapskiego ze Zbigniewem S. Siemaszką w listach ambasadorskiej Ireny Sokolnickiej do Zbigniewa S. Siemaszki we wspomnieniach Karola Zbyszewskiego w liście Kazimierza Zamorskiego w sprawie autorstwa książki o Katyniu. Znajdują się tu również przewidywania Józefa Mackiewicza z 1941 roku, dotyczące ewentualnego zwycięstwa Sowietów nad Niemcami. 

*

Książka prezentuje korespondencję Zbigniewa S. Siemaszki z Józefem Mackiewiczem w r. 1970 i 1972 oraz w latach 1976-1977 i 1979-1981. Dodatkowo Autor zamieścił pięć swoich opracowań poświęconych Mackiewiczowi, umieszczonych w Aneksach G, H, K, M i N. Zawarł też inne wypowiedzi dotyczące Józefa Mackiewicza i spraw jemu bliskich, które czytelnik znajdzie w korespondencji Józefa Czapskiego ze Zbigniewem S. Siemaszką (Aneks C); w listach ambasadorowej Ireny Sokolnickiej do Zbigniewa S. Siemaszki (Aneks E); we wspomnieniach Karola Zbyszewskiego (Aneks J); w listach Kazimierza Zamorskiego w sprawie autorstwa książki o Katyniu (Aneks L). Aneks A został poświęcony przewidywaniom Józefa Mackiewicza z 1941 r., dotyczącym ewentualnego zwycięstwa Związku Sowieckiego nad Niemcami. Wśród bogatego materiału dokumentacyjnego uwagę zwracają wspomnienia Zbigniewa S. Siemaszki o starszym bracie Józefa Mackiewicza, Stanisławie (Aneks B), które wraz z danymi o nim w listach Józefa Czapskiego i we wspomnieniach Karola Zbyszewskiego nadają sprawom poruszonym w tej książce szerszy kontekst.

Spis treści:

Wprowadzenie

Listy

Okres I. Rok 1970

Okres II. Rok 1972

Okres III. Lata 1976-1977

Okres IV. Lata 1979-1981

Aneksy

A. Józef Mackiewicz, To dopiero byłaby klęska…

B. Z.S.S., Spotkania z Mackiewiczem (Stanisławem)

C. Korespondencja z Józefem Czapskim – rok 1970

D. Z.S.S., „Na nieludzkiej ziemi” i później

E. Irena Sokolnicka, Listy do Z.S.S.

F. Z.S.S., List do redaktora Giedroycia z 6 września 1970

G. Z.S.S., Najwyższy czas mówić głośno

H. Z.S.S., Kościół w krzywym zwierciadle

I. Studenci o Józefie Mackiewiczu

J. Karol Zbyszewski, Józef Mackiewicz na co dzień

K. Z.S.S., Prace Józefa Mackiewicza opublikowane za jego życia

L. Kazimierz Zamorski, Stahl czy Mackiewicz?

M. Z.S.S., Józef Mackiewicz na tle Rzeczypospolitej

N. Z.S.S., Podzwonne

Zdjęcia

Spis zdjęć

Indeks nazwisk

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net