Skip to content Skip to footer

Zybura Marek – Józef Mackiewicz i krytycy

Tytuł: Józef Mackiewicz i krytycy

Autor: Marek Zybura

Wydawca: Wydawnictwo LTW, Łomianki 2010
Antologia tekstów krytyków, literaturoznawców i pisarzy o twórczości JM. Tutaj wykaz autorów i tekstów pomieszczonych w antologii

Rok: 2010

 

 

 

Opis:

Dokumentując dotychczasową refleksję nad twórczością Józefa Mackiewicza antologia niniejsza gromadzi teksty krytyków, literaturoznawców i pisarzy. Jak każdy wybór, również i ten nie prezentuje (już choćby tylko ze względów objętościowych) pełnego spektrum opinii. […] Zamierzeniem moim było raczej przedstawienie czytelnikom głosów charakterystycznych i reprezentatywnych dla poszczególnych etapów recepcji, przy czym kierowałem się nadzieją, że stanowiąc – zebrane razem – swego rodzaju przewodnik po pisarstwie autora „Nie trzeba głośno mówić”, będą też zachętą do bezpośredniego zapoznania się z nim przez tych czytelników antologii, dla których pozostawało ono dotąd nieznane.
Z posłowia prof. Marka Zybury

Autorzy i teksty z antologii Marka Zybury Józef Mackiewicz i krytycy (Wydawnictwo LTW, Łomianki 2009):

Jadwiga Maurer, Narodziny klasyka, s. 13

Czesław Miłosz, Głos wiernego czytelnika, s. 19

Ferdynand Antoni Ossendowski, List do autora [Buntu rojstów], s. 29

Cat [Stanisław Mackiewicz], Bunt rojstów, s. 33

N. N., “Bunt rojstów” Józefa Mackiewicza, s. 37

Ksawery Pruszyński, Książka o człowieku głębinowym, s. 41

Adam Grzymała-Siedlecki, Z ziemi wodnej s. 45

Juliusz Jarosławski [Sławomir Mazurek], Przez Kresy, s. 49

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Reporter byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 55

Michał K. Pawlikowski, Droga do piekła, s. 63 (jest w witrynie)

Wacław A. Zbyszewski, Nagroda Nobla, s. 69 (jest w witrynie)

Czesław Miłosz, Proszę uszanować Wilnianina, s. 81 (jest w witrynie)

Henryk Grynberg, Wielka tragedia małych ludzi, s. 85

Adam Fitas, Funkcje przyrody w “Drodze donikąd” Józefa Mackiewicza. Zarys problematyki, s. 89

Reinhard Veser, Znaki przestrzeni jako środki dyskursu ideowego w “Drodze donikąd”, s. 107

Aleksander Fiut, Spotkanie z niepojętym, s. 123

Maria Danilewiczowa, “Karierowicz” Józefa Mackiewicza, s. 139 (jest w witrynie)

Stanisław Baliński, Witaj, kariero, s. 143

Michał Sambor [Michał Chmielowiec], Nad “Karierowiczem”, s. 147

Wit Tarnawski, “Karierowicz”, s. 155

Michał K. Pawlikowski, “Kontra”, s. 163

Ryszard Wraga [Jerzy Andrzej Niezbrzycki, “Kontra”, s. 167

Wit Tarnawski, “Kontra”, s. 171

Waldemar Jakubowski, “Kontra” Józefa Mackiewicza. O postaciach i technikach powieściowych, s. 175

Michał Sambor [Michał Chmielowiec], Nasza sprawa, s. 201

Michał K. Pawlikowski, Powieść o rosyjskim Dreyfusie, s. 213

Roch Kowalski [Marek Zieliński], Samotność w życiu, s. 219

Marek Adamiec, “Sprawa pułkownika Miasojedowa”, czyli opowieść “o tym, co było”, s. 225

Marian Hemar, “Lewa wolna”, s. 245

Michał Chmielowiec, “Piękno i smutek tych wszystkich rzeczy…”, s. 253 (jest w witrynie)

Bohdan Brodziński, “Lewa wolna” a zniewolone umysły, s. 265

Wit Tarnawski, “Lewa wolna” – Nowa powieść Józefa Mackiewicza od strony pisarskiego rzemiosła, s. 265

Tadeusz Norwid, Czy “Nie trzeba głośno mówić”?, s. 281 (jest w witrynie)

Henryk Grynberg, Wielka wojna małych ludzi czyli MUSIMY GŁOŚNO MÓWIĆ, s. 299 (jest w witrynie)

Zbigniew Siemaszko, Najwyższy czas mówić głośno, s. 305

Stefan Chwin, Zdrada zdradzonych, s. 315

Jerzy R. Krzyżanowski, “Nie trzeba głośno mówić” – powieść historyczna czy polityczna, s. 341

Jan Zieliński, Rekontra, s. 353

Maria Zadencka, Józef Mackiewicz i zwycięstwo prowokacji, s. 363

N. N. [Jan Maria Rokita], Myślenie polityczne w cieniu Mackiewicza, s. 399

Jerzy Jarzębski, Dwa bieguny dokumentu: Mackiewicz – Białoszewski, s. 417

Piotr Stasiński, Komunizm jako choroba, s. 433

Czesław Miłosz, Koniec Wielkiego Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu), s. 449 (jest w witrynie)

Andrzej St. Kowalczyk, Cudu nie będzie. O powieściach Józefa Mackiewicza, s. 471

Włodzimierz Bolecki, Prawdy niemiłe (Józef Mackiewicz i Witold Gombrowicz), s. 501

Kazimierz Orłoś, Opowiadania Józefa Mackiewicza, s. 485

Włodzimierz Bolecki, Antypolityczny antykomunista, s. 503 (jest w witrynie)

Selim Chazbijewicz, Azja w środku Europy: Tatarzy w twórczości Józefa Mackiewicza, s. 525

Wacław Lewandowski, Rosja Józefa Mackiewicza, s. 547

Wojciech Chudy, Józefa Mackiewicza filozofia człowieka i polityki, s. 563

Jacek Trznadel, Historia i wojna w prozie Mackiewicza, s. 589

Włodzimierz Bolecki, “Jedynie prawda jest ciekawa” – Literatura jako relacja prawdomówna, s. 615

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net