Skip to content Skip to footer

Eberhardt Grzegorz – Józef Mackiewicz – groźny świadek zbrodni

Tytuł: Józef Mackiewicz – groźny świadek zbrodni

Autor: Eberhardt Grzegorz

Wydawca: “Rzeczpospolita”, nr 88, 14-15 kwietnia 2007 r.

Rok: 2007

Opis:

Józef Mackiewicz – groźny świadek zbrodni

W roku 1966 Józef Mackiewicz, jeden z naszych największych pisarzy i publicystów XX wieku, stwierdził:
“W masie zbrodni popełnionych w okresie minionej wojny dwie wyróżniają się najbardziej? 1) pod względem i ilościowym, i jakościowym – zbrodnia wymordowania milionów cywilnej ludności żydowskiej, gazowania i palenia jej wraz z kobietami i dziećmi; 2) pod względem jakościowym – zbrodnia wymordowania 15 tysięcy internowanych oficerów polskich, zastrzelonych pojedynczo wystrzałem w tył głowy, w Katyniu i w dwóch nieustalonych jeszcze miejscowościach w Sowietach. W obydwu wypadkach mordowani byli ludzie nie za ich czynność, lecz za ich istnienie. W pierwszym wypadku z pobudek rasowych, w drugim z pobudek klasowych. Ponieważ nie ma takiego prawa boskiego ani moralnego, które by mordowanie za przynależność do pewnej rasy uważało za zbrodnię większą od mordowania za przynależność do pewnej klasy (względnie światopoglądu, religii itd.), przeto pomiędzy obydwoma tymi zbrodniami, w każdym wypadku z punktu widzenia Kościoła katolickiego, powinien być postawiony jakościowy znak równania (…)”.

Józef Mackiewicz był jednym z najważniejszych świadków zbrodni katyńskiej. Pisząc “świadek”, myślę bowiem też o tych, którzy towarzyszyli pierwszej ekshumacji mogił w Lesie Katyńskim w roku 1943. A nie było ich wielu. Szybko też się okazało, że ci spośród owych świadków, których zagarnęła Armia Czerwona w roku 1945, zaczynali mówić dokładnie co innego od tego, co relacjonowali w roku 1943.

Mackiewicz dzięki swemu dziełu tłumaczonemu na wiele języków (po angielsku The Katyn Wood Murders) wyrósł do roli szczególnego świadka. W roku 1952 powołany został przez Komisję Kongresu Amerykańskiego na świadka, a przy okazji eksperta mającego ocenić sowiecki komunikat dotyczący zbrodni katyńskiej. Nie miał złudzeń co do intencji amerykańskich władz. Wyciągnęły one sprawę Katynia głównie dla uwiarygodnienia wobec własnego społeczeństwa zaangażowania w wojnę koreańską. Gdy ta motywacja przestała być aktualna, sprawa zbrodni sowieckiej w Katyniu znowu została odłożona ad acta.

Zdradziła Ameryka, zdradziła Europa. W roku 1971 pisał Józef Mackiewicz: “Tolerowana, a nawet popierana przez rządy wielkich demokracji Zachodu opinia publiczna, podżegana wciąż na nowo do przejawów sympatii prokomunistycznych – demonstruje i protestuje przy byle okazji przeciwko rzekomej krzywdzie, wyrządzonej rzekomo byle komuniście… Ta sama opinia protestuje przeciwko każdemu projektowi uznania za przedawnione zbrodni hitlerowskich. Wszyscy hitlerowcy, którzy popełnili zbrodnie wojenne, odpowiadają w dalszym ciągu z całą surowością prawa. A jednocześnie – nie tylko nie ściga się ujawnionych zbrodni komunistycznych popełnionych podczas ostatniej wojny – ale ponadto zakazuje się o nich mówić głośno instancjom oficjalnym mocarstw zachodnich (…)”.

Dziś można stwierdzić, iż jest jeszcze gorzej niż wtedy. Istniejące wówczas zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego w jakiś sposób uzasadniało takie zachowania państw zachodnich. Uzasadniało, ale jednocześnie zawierało w sobie nadzieję, iż z chwilą, gdy szlag trafi Związek Sowiecki, prawda przestanie być ukrywana. Związku Sowieckiego nie ma od lat kilkunastu, a prawdy dalej nie widać! Zatem w sumie jest gorzej aniżeli w roku 1971. Konkretnym tego przejawem jest choćby odmowa Parlamentu Europejskiego w marcu 2005 roku uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Wkrótce minutą ciszy ten sam Parlament honorował ofiary zamachu terrorystycznego w metrze madryckim. W tych samych dniach Rosjanie zdecydowanie ucięli temat Katynia, ogłaszając wszem i wobec, iż nie ma sprawy. To nie było żadne ludobójstwo, jak kategorycznie oświadczyli! A więc przedawniło się… Bezczelności Moskwy trudno się dziwić, przecież świat im na to pozwala!

Tak, gdyby nie Mackiewicz, o wiele ciszej byłoby nad tym grobem!

“Gdy stałem w tamtym maju 1943 roku, w duszącym smrodzie, przyciskając chusteczkę do nosa, nad otwartymi grobami Katynia, opanowany byłem, pamiętam, myślą? czy dane mi będzie dać świadectwo prawdzie? Kiedyś, tzn. w mglistym czasie przyszłości, po wojnie? O której wtedy nikt jeszcze nie wiedział, kiedy i jak się skończy; czy się ją przeżyje i tego końca doczeka? Przeżyłem i doczekałem” – pisał w roku 1977.

Jego rolę w nagłośnieniu sowieckiej zbrodni najpełniej przedstawił Jacek Trznadel, tworząc monumentalne dzieło Józef Mackiewicz. Katyń – zbrodnia bez sądu i kary, będące najobszerniejszym zbiorem tekstów Mackiewicza poświęconych tej zbrodni komunistycznej. Przystępując do zbierania materiałów, profesor Trznadel usiłował się porozumieć w sprawie praw autorskich z panią Niną Karsov-Szechter. Edytorka Mackiewicza zwlekała z odpowiedzią. Gdy Trznadel skończył swą pracę, a od Niny Karsov-Szechter niczego konkretnego nie mógł uzyskać, porozumiał się z córką pisarza Haliną Mackiewicz. Wiedział o przekazaniu jej przez ojca w roku 1982 praw autorskich na rynek krajowy (nieformalnie, nie poprzez notariusza, to oczywiste, zważywszy ówczesny czas!). Pani Halina wyraziła zgodę (honorarium scedowała na rzecz Komitetu Katyńskiego).

Po niewielu dniach od momentu dotarcia pierwszych egzemplarzy książki do księgarń, bo już 8 maja1997 roku, Nina Karsov-Szechter wniosła pozew sądowy przeciwko Trznadlowi, wydawnictwu oraz córce Józefa Mackiewicza. W związku z naruszeniem, jak podaje, jej praw autorskich. Skarżeni są o niebagatelne kwoty. Pierwszą decyzją sądu było wydanie zakazu dalszego kolportażu książki. A sama sprawa sądowa trwa dotąd!

Obecnie coraz bardziej oczywiste się staje, iż teksty Mackiewicza poświęcone Katyniowi – zgodnie z wolą sił, których oficjalnym, widzialnym, znanym z nazwiska wyrazicielem jest Nina Karsov-Szechter – miały być niewydane. W tomach Józefa Mackiewicza wydanych na przestrzeni 20 lat przez należące do Karsov-Szechter wydawnictwo Kontra jedynie w zbiorze Fakty, przyroda i ludzie znalazł się tekst dotyczący Katynia (Dymy nad Katyniem). A znalazł się tam niewątpliwie dlatego tylko, że zbiór ten został opracowany jeszcze przez Mackiewicza w roku 1984, na rok przed śmiercią.

Nina Karsov-Szechter wykazuje się ogromną konsekwencją w wyciszaniu wątku katyńskiego w twórczości Mackiewicza. Generalnie i tak mało dbając o właściwe propagowanie twórczości autora Nie trzeba głośno mówić, w przypadku tematu “Katyń” obkłada go klauzulą “supertajne”, nie dopuszczając do publicznego zaistnienia nawet fragmentu któregokolwiek z tekstów mu poświęconych. Gdy “Rzeczpospolita” w kwietniu 2003 roku odważyła się przedrukować z wileńskiego “Gońca Codziennego” relację Mackiewicza z pobytu w Katyniu, po kilku tygodniach została zmuszona przez “spadkobierczynię” Mackiewicza do zamieszczenia przeprosin za – jak twierdzi Nina Karsov-Szechter – naruszenie prawa.

Zachowania “właścicielki” Mackiewicza prowokują do najpoważniejszych podejrzeń. Włodzimierz Odojewski, autor doskonałej powieści Zasypie wszystko‚ zawieje nawiązującej do Katynia, oraz opowieści katyńskiej Milczący, niepokonani, sugeruje, iż jest ono efektem działań… KGB podjętych za uparte głoszenie prawdy o tej zbrodni nad zbrodniami! Odojewski stwierdza to wprost na łamach”Rzeczpospolitej” (w roku 2005 w eseju “Żenujący spór”). Zastanawia się jednocześnie:

“Co za tą działalnością Niny Karsow-Szechter się kryje, kto to wszystko finansuje (bo już tylko adwokaci to sumy ogromne!), kto jeszcze na tej dziwnej szachownicy przesuwa figury? Jakie korzyści ktoś z tego czerpie? Ona? Coraz większe mnie trapią wątpliwości, że to tylko ona. Bo może ktoś znaczniejszy? W którego rękach jest ona jedynie pionkiem? (…) Jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że cała ta afera ma miejsce wtedy właśnie, kiedy sprawa Katynia miast w związku z oddalaniem się w czasie zabliźnić się, ulegać powolnemu wyciszeniu – zaognia się z roku na rok, rany nie chcą się zagoić. Rosja bowiem nie chce tej zbrodni ukazać we właściwym jej wyjątkowym świetle i wymiarze w odróżnieniu od mordów innych, chociażby gułagowych, mających prawnie inny charakter, nie chce wydać całej pozostałości akt tej sprawy, nie chce ujawnić pełnej listy sprawców, a przecież – jak niedawno wyczytałem w jednym ze źródeł rosyjskich – było ich około dwóch tysięcy – w ogóle w tej sprawie pokazuje Polsce plecy. W tej sytuacji owe w kilku miejscach dokonane na początku sowieckiej okupacji przez komunistów rosyjskich mordy na polskich jeńcach stają się teraz na forum międzynarodowym coraz częściej <sprawą> między Polską a Rosją nie natury historycznego sporu jedynie, ale zupełnie współczesnego sporu politycznego. I może z myślą o tym sporze należy przyjrzeć się uważniej i czujniej aferze z próbą niszczenia twórczości jednego z głównych świadków tamtych zbrodni”.

Pod koniec maja 2005 roku ogłoszono, iż w trwającym w kraju oficjalnym śledztwie w sprawie zbrodni katyńskiej przesłuchano ponad 600 świadków. Czy są wśród nich zeznania Józefa Mackiewicza?! Są, dzięki Jackowi Trznadlowi, wbrew woli “właścicielki” Mackiewicza, czyli Niny Karsov-Szechter, która ani razu nie dopuściła go do głosu w sprawie Katynia!

Jakże ciągle groźnym świadkiem jest Józef Mackiewicz!

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net