Skip to content Skip to footer

Wydawnictwo Kontra

Książki Józefa Mackiewicza ukazywały się poza granicami Polski m.in. nakładem Orbisu, Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie, Instytutu Literackiego w Paryżu oraz własnym sumptem autora. Ich przedruki ukazywały się też w krajowych wydawnictwach podziemnych, zwłaszcza w okresie stanu wojennego w Polsce. Od jakiegoś czasu publikuje je wyłącznie londyńskie wydawnictwo KONTRA, założone w 1970 r. przez Ninę Karsov-Szechter i Szymona Szechtera. Po śmierci Szymona Szechtera w 1983 r. wydawnictwem kieruje Nina Karsov.

Adres wydawnictwa KONTRA: 28 Lanacre Avenue, London NW9 5FN, Great Britain; telefon i fax: (+44) 20 8200 6125; e-mail: info@wydawnictwo-kontra.co.uk  Strona internetowa: http://wydawnictwo-kontra.net/

Nina Karsov utrzymuje, że po śmierci autora i Barbary Toporskiej jest ona jedyną i wyłączną dysponentką praw do spuścizny literackiej po Józefie Mackiewiczu. W polskich sądach toczyło się kilka postępowań w tej sprawie (zobacz w zakładce “Mackiewicz w piśmiennictwie” artykuły dotyczące tej kwestii mi.in.: M. Domagalskiego, G. Eberharda, W. Boleckiego, W. Odojewskiego, K. Orłosia; wyrok I instancji; komentarz J. Trznadla do wyroku; komentarz G. Eberhardta; wyrok II instancji). Opis sądowych zmagań i komentarz do wyroku w II instancji przedstawił K. Orłoś. 26 czerwca 2009 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji tego wyroku, złożonej przez córkę i rodzinę Józefa Mackiewicza.

Publikowane przez KONTRĘ i sprzedawane w Polsce utwory Mackiewicza zawierają następujące oświadczenie:

“Decyduję się na sprzedawanie w Polsce publikowanych przez londyńskie wydawnictwo KONTRA dzieł Józefa Mackiewicza wbrew woli zmarłego Pisarza i wbrew własnym przekonaniom. Józef Mackiewicz wierzył, że nigdy nie zrobię niczego, co byłoby niezgodne z Jego wolą — dlatego zostałam jedyną spadkobierczynią praw autorskich. Dziś podejmuję taką decyzję, bo nie mam innych możliwości chronienia tych praw, a zachowanie ich uważam za swój najważniejszy obowiązek. Londyn, kwiecień 1993. Nina Karsov”

Oświadczenie to, zawierał też list N. Karsow z 22 kwietnia 1993 r. do redakcji “Kultury” paryskiej, który został opublikowany w nr. 5 (548) miesięcznika z roku 1993.

Wcześniej oświadczenie nieco innego typu opublikowała Barbara Toporska w “Kulturze” i umieszczała na książkach wydawanych przez KONTRĘ. Oto jego treść:

“Zgodnie z wolą zmarłego Józefa Mackiewicza upoważnia się wszystkie nielegalne wydawnictwa w PRL do przedrukowywania jego książek, pod zasadniczym warunkiem niedokonywania żadnych skrótów, adiustacji, ani też opatrywania ich wstępami, komentarzami itp. Właściwym miejscem dla krytyki literackiej i politycznej są łamy czasopism.
Zgodnie z wolą zmarłego Józefa Mackiewicza zabrania się natomiast jakichkolwiek przedruków, nawet bez skrótów i zmian, wydawnictwom legalnym, jednoznacznie reżimowym, czy tylko koncesjonowanym, ale zależnym od bieżącej polityki wydawniczej komunistycznych władz. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że w ramach taktycznej ‘liberalizacji’, ale także uprawianej za wzorem Kremla polityki likwidowania politycznych — niech pośmiertnie! — emigrantów przez drukowanie ich ‘wybranych’ utworów (w Sowietach np. rozpoczęto już druk Bunina), ktoś w najlepszej intencji i w przekonaniu, że coś tam dla kultury polskiej ocala, postarałby się o wydanie w jakimś ‘kameralnym’ wydawnictwie niepolitycznego Karierowicza czy kilku niepolitycznych nowel. A nawet, być to może, politycznej Kontry.
Józef Mackiewicz był człowiekiem skromnym. Józef Mackiewicz był w poglądach bezkompromisowy. Uważał, że jedyne godne miejsce dla emigranta politycznego w kraju rządzonym przez wroga jest więzienie. Co go, na szczęście, ominęło.
Z prośbą o przedrukowanie we wszystkich pismach emigracyjnych i nielegalnych w PRL. Kultura, Paryż, marzec 1985. Barbara Toporska Mackiewicz”

Polityka wydawnicza Niny Karsow, a zwłaszcza jej faktyczny – a od 2009 roku także prawny – monopol na wydawanie książek Józefa Mackiewicza, budzi zdecydowaną krytykę. Znalazła ona wyraz w licznych artykułach i wypowiedziach zamieszczonych w zakładce “Mackiewicz w piśmiennictwie”

W wydawnictwie KONTRA ukazują się prace zebrane i odnalezione Józefa Mackiewicza jako kolejne tomy Dzieł.

Książki wydawnictwa są dostępne m. in. w:

  • Biurze Dystrybucyjno-Marketingowym, ul. Kolejowa 8/10 01-210 Warszawa
  • Księgarni internetowej Multibook.pl
  • Domu Spotkań z Historią,
    ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
  • Wydawnictwie Capitalbook.pl
  • Xięgarni Polskiej w Wiedniu, Burggasse 22, A-1070 Wien

oraz wielu innych  księgarniach stacjonarnych i  internetowych.

Dotychczas wydane książki przez wydawnictwo KONTRA:

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net

Go To Top