Skip to content Skip to footer

Kamil Koszyrski

Kamil Koszyrski, Od majstra, 28-04-2005: Pan Grzegorz Hajduk z Krakowa był tak uprzejmy i sprawdził, że ulica Józefa Mackiewicza istnieje w Krakowie od 20 czerwca 1991 r. (zob. kuriozalny protest) W tym dniu weszła w życie uchwała RMK nr XXV/170/91 z dnia 14 czerwca 1991 r.; uchwała została przyjęta 31 głosami za, 1 przeciw, 9 wstrzymujących się, a jeden radny złożył votum separatum. Przedtem była to ulica Ignacego Fika. Pan Grzegorz podejrzewa, że to pierwsza w III RP ulica imienia JM.
Czy ma rację? W jakich jeszcze miastach w Polsce są ulice Józefa Mackiewicza? Spróbujmy to wspólnie ustalić. A może jego imię noszą jakieś instytucje czy obiekty publiczne? Wiem na przykład, że we Wrocławiu od stycznia 2005 r. istnieje Gimnazjum im. Józefa Mackiewicza. Proszę Państwa o wszelkie informacje na ten temat.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net