Skip to content Skip to footer

Oświadczenie – Józef Mackiewicz

Tytuł: Oświadczenie

Autor: Józef Mackiewicz

Wydawca: „Lwów i Wilno”, 11.01.1948, cyt. za: Jerzy Malewski, Wyrok na Józefa Mackiewicza, Puls, Londyn 1991, s. 212

Rok: 1948

Opis:

Oświadczenie

W związku z listem p. Garlińskiego, jaki się ukazał w «Dzienniku Polskim» z dnia 30 grudnia, przesłałem do redakcji tego pisma rzeczową odpowiedź. Odpowiedź moja nie została umieszczona. Natomiast w numerze z dnia 8 stycznia br. w tymże «Dzienniku» ukazał się nowy list z atakiem na moją osobę, w którym podpisani za Zarząd „koła żołnierzy AK” stwierdzają, że uchylają się od dalszej polemiki ze mną, zarzucając mi kolaboracjonizm. Wobec tego oświadczam co następuje.

Ocena redagowanej przeze mnie «Gazety Codziennej» w okresie litewskim była podjęta przez polityków bardziej głębokich niż podpisani panowie z AK i wpłynęła m.in. na to, że ówczesny Komitet Polski w Wilnie odrzucił moją propozycję zamknięcia tego pisma w marcu 1940. W rezultacie mej działalności publicystycznej władze litewskie pozbawiły mnie prawa redagowania czasopism, a następnie, Decyzją Rady Ministrów w Kownie, z maja 1940, prawa wydawania czegokolwiek na terenie Republiki Litewskiej.

Zarzut kolaboracjonizmu na rzecz Niemiec jest nikczemnym oszczerstwem.

Z uwagi na to, że podjęte przez grupę osób z AK „zarzuty” były już raz przedmiotem rozważań Sądu Koleżeńskiego przy Syndykacie Dziennikarzy Polskich w Rzymie i że Sąd ten uznał, że pozbawione są podstaw – nie pozostaje mi inna droga, jak skierowanie sprawy do sądów angielskich,

Józef Mackiewicz.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net