Skip to content Skip to footer

Tatiana Fuller

Tatiana Fuller z Londynu, 23-03-2009: Drogi Majstrze,
W najnowszym numerze (12(261) z 21 marca br.) “Polish Weekly Magazin COOLTURA” na s. 66 znajduje się ciekawa informacja, którą pozwalam sobie przesłać Ci w całości. Myślę, że może ona zainteresować odwiedzających witrynę Józefa Mackiewicza.

NAGRODY LITERACKIE

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie powstał jako organizacja polskich pisarzy emigracyjnych w Londynie w 1945 roku. Nagroda literacka przyznawana jest natomiast corocznie od 1951 r. za twórczość i dorobek literacki lub książkę roku.
Laureatami byli m.in.: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Marian Hemar, Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Baliński, Józef Garliński, Sławomir Mrożek, Bolesław Taborski.
13 marca b.r. ZPPnO po raz kolejny przyznał takie nagrody. Laureatki za rok 2008 były dwie. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymała dr Hanna Świderska. Podczas uroczystości wręczenia nagród czytane były fragmenty jej książek Pogranicze oraz Moje uniwersytety. Za edycję dzieł Józefa Mackiewicza nagrodę przyznano Ninie Karsov, która odebrała ją osobiście. Czytano fragmenty odnalezionych utworów Józefa Mackiewicza: Z ostępów leśnych Białowieży i Optymizm nie zastąpi nam Polski. Wręczenia dyplomów laureatkom dokonała Prezes ZPPnO Krystyna Bednarczyk. Szczególnie interesująca okazała się nagroda literacka wręczona wydawcy, właścicielce londyńskiego wydawnictwa “Kontra”, Ninie Karsov. Uzasadnienie nagrody wygłoszone przez prof. dr hab. Wojciecha Ligęzę rozwiało jednak mogące pojawić się w związku z tym faktem wątpliwości.
Prof. Ligęza podkreślił szczególną w tym przypadku pozycję wydawcy, jako powiernika dzieł pisarza, bez którego owe dzieła nie mogłyby ujrzeć światła dziennego. Wkład Niny Karsov w publikację utworów Józefa Mackiewicza nie pozostawia żadnej wątpliwości co do słuszności decyzji Związku.
Zarówno utwory Mackiewicza, jak i Świderskiej cechowała skrajna niechęć do władz komunistycznych. Słowa Mackiewicza “Lepiej żadnej Polski niż czerwona” w pełni oddają ducha twórczości obu pisarzy.
Niezależnie od nagród przyznawanych werdyktem Jury Zarząd Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie uhonorował wyróżnieniami dr Beatę Dorosz z Instytutu Badań Literackich PAN (Warszawa) za edycję Mieczysław Grydzewski, Jan Lechoń, Listy 1923 – 1956 oraz prof. Mirosławę Ołdakowską-Kuflową z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za biografię Stanisław Vincenz. Pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. (GL)

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net