Skip to content Skip to footer

Zieliński Jan – Rekontra i inne mackiewicziana

Tytuł: Jan Zieliński

Autor: Rekontra i inne mackiewicziana

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004

Rok: 2004

 

 

 

 

Opis:

Publikacja jest owocem trwającej od ćwierćwiecza fascynacji pisarstwem Józefa Mackiewicza. Twórczość ta rozpatrywana jest pod kątem czasu i przestrzeni, wobec innych pisarzy (Igor Newerly) i innych dziedzin sztuki (malarstwo), a przede wszystkim w ciągłej, nieunikającej kontrowersyjnych spraw konfrontacji z biografią autora. Jan Zieliński jest krytykiem i historykiem literatury (książki o powieści autobiograficznej i literaturze emigracyjnej, o Józefie Czapskim i o Juliuszu Słowackim); tłumaczem (m.in. Philipa Rotha i Jerzego Stempowskiego); edytorem (m.in. książek Józefa Czapskiego, Zygmunta Krasińskiego, Aleksandra Wata, Józefa Wittlina); interesują go pogranicza literatury i sztuki, dzieje nauki (monografia Ludwiga von Tetmajera) i polonika (przewodnik po polskich śladach w Szwajcarii). W latach dziewięćdziesiątych był dyplomatą. Od dziesięciu lat zajmuje się także organizowaniem wystaw literackich (o Wacie, Mackiewiczu i Newerlym w Warszawie, o Słowackim we Fryburgu, o Gombrowiczu w Genewie).

*

Jan Zieliński jest krytykiem i historykiem literatury (książki o powieści autobiograficznej i literaturze emigracyjnej, o Józefie Czapskim i o Juliuszu Słowackim), tłumaczem (m.in. Philipa Rotha i Jerzego Stempowskiego), edytorem (m.in. książek Józefa Czapskiego, Zygmunta Krasińskiego, Aleksandra Wata, Józefa Wittlina), interesują go pogranicza literatury i sztuki, dzieje nauki (monografia Ludwiga von Tetmajera) i polonika (przewodnik po polskich śladach w Szwajcarii). ,,Rekontra” jest owocem trwającej od ćwierćwiecza fascynacji pisarstwem Józefa Mackiewicza. Twórczość ta rozpatrywana jest pod kątem czasu i przestrzeni, wobec innych pisarzy (Igor Newerly) i innych dziedzin sztuki (malarstwo), a przede wszystkim w ciągłej, nieunikającej kontrowersyjnych spraw konfrontacji z biografią autora ,,Kontry”.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów, ze strony www.jozefmackiewicz.com, w całości lub w części, bez zgody właściciela strony jest zabronione.

© 2024. All Rights Reserved. Opracowanie strony: fdgstudio.net